Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La

31/08/2018 Lượt xem: 441 In bài viết

Toàn cảnh khóa tập huấn

Khóa tập huấn nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của tỉnh Sơn La. Các nội dung tập huấn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, từng bước nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước; vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nhằm ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao trách nhiệm, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, pháp luật của đồng bào các dân tộc; chú trọng nắm bắt dư luận xã hội và định hướng tuyên truyền vùng DTTS và miền núi.

Tham gia khóa tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu, truyền đạt 03 chuyên để về nội dung an toàn giao thông: Thông tin về an toàn giao thông trên thế giới và Việt Nam; các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về an toàn giao thông; Các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông và vấn đề phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn giao thông cho đồng bào DTTS; Thực trạng về an toàn giao thông vùng đồng bào DTTS và miền núi. Kinh nghiệm huy động các nguồn lực và một số giải pháp cơ bản để đảm bảo an toàn giao thông nông thôn vùng DTTS và miền núi.

Ông Đỗ Văn Đại - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền giới thiệu nội dung các chuyên đề đến học viên tham gia khóa tập huấn

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe giới thiệu 04 chuyên đề với các nội dung liên quan đến Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021. Cụ thể, chuyên đề: Báo cáo các nội dung của Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021”;  thông báo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và các quy định pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc trong tình hình hiện nay; các kỹ năng nghiệp vụ và cách thức tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi; thông tin tình hình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi - thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương.

Thông qua các nội dung tập huấn, đại biểu được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở địa phương mình nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông; nêu gương người tốt, việc tốt. Qua hội thảo, đại biểu có cái nhìn khái quát nhất về tình hình thực hiện các đề án, chính sách dân tộc; nâng cao cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, dụ dỗ, lôi kéo của các thế lực thù địch và rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền miệng để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong đồng bào vùng DTTS và miền núi hiện nay.

Trọng Tấn (Trọng Tấn)