Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04/05/2009 phê duyệt Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012"

23/07/2012 Lượt xem: 698 In bài viết

Nội dung chi tiết xem tại đây